Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

MEDEA, spol. s r.o.

se sídlem: Úvoz 435/90, 602 00 Brno

identifikační číslo: 449 61 278

 

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu:

Informační povinnost pro zpracování osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy

Informace pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely 

Obchodní podmínky byly sestaveny dle:
Asociace pro elektronickou komerci ( APEK ), Sokolská 23, 120 00 Praha 2, tel/fax: +420 272 111 729, e-mail: info@apek.cz